Jak se případu ujmeme?

Každý případ, který je nám předložen, se liší od předchozího, i když mnohé mají podobné téma.

Je třeba poznamenat, že lidé se na nás obracejí proto, že chtějí využít našich odborných znalostí, a přesto je pro nás někdy obtížné zjistit od klienta, co vlastně chce...

Proč tomu tak je? Inu - naši klienti obvykle strávili nějaký čas přemýšlením o svém případu a o tom, jak ho chtějí vyřešit, ale problém je v tom, že neznají techniky, systémy nebo nevědí, jaké máme možnosti v té které oblasti.

Když se na detektiva obracíte se svým případem, je nejlepší mu jasně říci, jaký výsledek si přejete. Například: Potřebuji fotografie svého nevěrného manžela nebo chci dokázat, že mě můj zaměstnanec okrádá, nebo potřebuji vědět, kam toto auto každý den jezdí.... a my vám poradíme nejlepší způsob, jak na to.

Často se stává, že nám klient začne vyprávět, jak si přeje, abychom něco udělali, což bez znalosti nástrojů, které máme k dispozici, opravdu udělat nemůže... Důvod, proč nás zaměstnáváte, je ten, že víme a rozumíme tomu, jak to udělat lépe než vy. Proto jste přišli k nám, takže když se na nás obrátíte, požádáme vás o relevantní informace, které uznáme za vhodné, ale také vás požádáme o úplné a pravdivé "pozadí" případu. Důvodem je to, abychom mohli mít úplné porozumění případu, protože někdy se objeví příležitosti, které můžeme využít pokud máme určité informace. Nemusíme vědět, jaké informace to budou, ani kdy je můžeme v průběhu vašeho případu použít, nebo zda je vůbec použijeme, nicméně díky tomu, že máte k dispozici celý přesný obraz, získáte nakonec celý a přesný výsledek. Buďte proto prosím co nejúplnější a samozřejmě vždy upřímní..jinak byste mohli nakonec ohrozit své vlastní vyšetřování, pokud by vámi najatý vyšetřovatel buď něco nevěděl nebo má nesprávné informace.

To, co děláme, je ze své podstaty důvěrné a není snadné nás šokovat. Věřte mi, slyšeli jsme už všechny možné příběhy! Buďte k nám tedy upřímní a úplní, prosím.