Sledování osob

Sledování je vždy považováno za nejzajímavější část práce soukromého očka a skutečně tomu tak může být, zejména když pracujete na případech na vysoké úrovni. Ale ve skutečnosti je to hlavně velmi obtížná činnost, která vyžaduje mnoho dovedností získaných zkušenostmi.

Není prostě možné sedět a pozorovat někoho a myslet si, že vás nevidí! Naše odborné znalosti spočívají ve schopnosti zaujmout pozici s minimální viditelností a zároveň být schopni udržet přímý "pohled" po celou dobu. Včetně případů, kdy se musíme z toho či onoho důvodu přemístit. To vše je třeba předem naplánovat.

Před zahájením práce si vše dobře prohlédneme, abychom se ujistili, že víme, kde se kdo nachází, kde se budeme pohybovat a jak zajistit co nejméně chyb při práci.

Je třeba mít na paměti, že sledování je zcela závislé na sledované osobě (osobách). Pokud se pohybují, pohybujeme se i my. Pokud neopustí dům, zůstáváme. Často se nás ptají, jak dlouho bude práce trvat, a na tuto otázku je samozřejmě z těchto důvodů obtížné odpovědět. Jako příklad můžeme uvést, že pokud pracuji na případu nevěry a cílová osoba a ten "druhý" opustí prostor a jdou po silnici, není to samo o sobě žádným důkazem. Cílová osoba může uvést sto různých důvodů, proč to dělali. Jako důkaz potřebujeme usvědčující činnost a my potřebujeme, aby cílová osoba vykonala takovou činnost, kterou můžeme zdokumentovat. Není možné, abychom k nim přišli a požádali je, aby se políbili, zatímco si budeme pořizovat fotografii! Takže otázka, jak dlouho bude sledování trvat, je stejná jako otázka, jak dlouhý je kus provázku.

Abychom se našim klientům co nejvíce vyhověli, obvykle před zahájením práce stanovíme rozpočtové limity atd. Sledování je vynikající nástroj a v 90 % případů poskytuje správné informace, takže stojí za to věnovat mu čas a úsilí.